• Kasım ayında bütçe 3.4 milyar YTL açık verirken, Maliye tanımlı verilere göre 2 milyar YTL faiz dışı fazla verdi...
• Ocak–Kasım döneminde hem bütçe hem de faiz dışı fazla performansı geçen senenin aynı dönemine göre daha iyi olmakla birlikte, detaylar 2009 bütçe hedefleri ile ilgili endişeleri artırıyor... 
• Kasım ayında, merkezi yönetim bütçe gelirlerinde %4, vergi gelirlerinde ise           %6’lık bir azalış var...
• Vergi düşüşünün en yüksek olduğu kalemler, %54 ile motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ve %21 ile KDV tahsilatı...
• İthalattan alınan KDV tahsilatı, ithalatın Kasım ayında %25-30 arasında daralmış olabileceğini gösteriyor...
• Vergi gelirlerinin neredeyse tamamında görülen düşüş, ekonominin dördüncü çeyrekte girdiği daralmayı göstermesi açısından önemli...
• Ocak-Kasım dönemindeki harcamalar, 2008 sonu bütçe hedefleri ile uyumlu olmakla birlikte, son üç aydaki gider artışı dikkat çekiyor...
• Gider artışının hızlanmasında mahalli idarelere gelirden ayrılan payın Ağustos’tan beri artırılması etkili.  Ayrıca GAP Eylem Planı’nın uygulanmaya başlaması ile, sermaye giderlerinde de son aylarda yüksek artışlar meydana geliyor...
• Kasım ayındaki kötüleşmeye rağmen, 2008 yılsonu bütçe hedeflerine ulaşmada bir problem olacağını düşünmüyoruz...
• Fakat, Kasım ayı bütçe verileri Hükümet’in 2009 vergi gelirleri tahminlerine ulaşılmasının gittikçe zorlaştığını gösteriyor...
• Vergi geliri tahsilatının 2009 boyunca, 2008’in son çeyreğindeki kadar kötü gitmesi, vergi gelirlerinin tahmin edilenden GSYH’nin %1-2 aralığı kadar daha az gelme ihtimalini ortaya çıkarıyor...