Denetim Hizmetleri:
Trust, Uluslar arası Muhasebe Standartları ve ülke içinde uygulanan muhasebe standartlarına uygunluğun sağlanması yönünde denetimler yapar. Mevcut sistemlerin rehabilite edilmesi yada yeni sistemlerin geliştirilip uygulanması konusunda, edinilmiş tecrübeleri hayata geçirir. Muhasebe denetiminde sürekliliği sağlayarak, kayıt kaynaklı riskleri azaltmayı hedefler.

 Dış Ticaret İthalat ve İhracat İşlemleri Danışmanlığı:
Yurtdışı şubeleri yada Türkiye’de şubeleri yada irtibat ofisleri aracılığı ile faaliyet gösteren tam yada dar mükelleflerin, işlemlerin özelliği gereği, muhatap olacakları ithalat ve ihracat mevzuatı, Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatı, Hazine Müsteşarlığı’nın bu konudaki uygulamaları ile alınacak izinler, başvurular, ve ülkeler arası yapılacak transactionlar için muhatap olunacak vergisel düzenlemeler konusunda tam ve doğru bilgileri müşterilerine sunmayı hedefler.

  Finansal Danışmanlık:
Gerek kurumların kendi özkaynaklarının gerekse dışardan temin edilecek finansal kaynakların şirket bünyesindeki yapıları, değişimi, artış yada azalışları konusunda gerek Vergi Mevzuatı gerekse SPK uygulamaları çerçevesinde doğru bilgileri ulaştırmayı hedefler.

 Vergi ve Mevzuat Danışmanlığı:

- Dolaylı Vergilerde Danışmanlık
KDV ve ÖTV Uygulamaları
KDV ve ÖTV de sorumluluk uygulamaları
Sorumlu Sıfatıyla KDV uygulamaları

- Finansal Enstrümanlarda Danışmanlık
Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi
Forward, Option ve Swap İşlemlerinin Vergilendirilmesi
Eurobond’ların Vergilendirilmesi
Yatırım Fonlarının Vergilendirilmesi
Finansal Enstrümanların Beyan ve Vergilendirilme Esasları

 Gerçek Kişilerin Vergilendirilme Esasları
Türkiye’de yerleşik olanların vergilendirilmesi
Türkiye’de altı aydan az süreyle bulunanların vergilendirilmesi
Türkiye’deki yabancı uyrukluların istihdamında vergi uygulamaları

 Kurumsal Vergileme
Tam Mükellef Kurumlarda vergileme esasları
Dar Mükellef Kurumlarda vergileme esasları
Kurumların ÇVÖA çerçevesindeki vergi uygulamaları
Kurumların yararlanabiliceği Teşvikler,muatap oldukları yükümlülükler

 Vergi Uyuşmazlıklarında Etkin Çözüm Yolları
Maliye Bakanlığı nezdinde muatap olunacak her türlü vergi incelemesi işlemlerine profosyönel danışmanlık hizmeti ile kısa zamanda etkin çözümler üreterek vergi incelemelerini sorun olmaktan çıkarmak temel hedeftir

  Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Tam Tasdik Hizmetleri
Mali Tabloların Denetimi
Kurumlar Vergisi Beyanname ve Eklerinin Denetimi
Geçici Vergi Beyanlarının Denetimi
Tam Tasdik Raporlarının Hazırlanması
 
 Diğer Tasdik Raporlarının Hazırlanması
Özsermaye Tespit Raporu
Sermaye Artışı Raporu
KDV İade ve Tasdik Raporu
Tübitak Ar-Ge Destek Tasdik Raporları

 Outsourcing Hizmetleri
Şirketlerin ana faaliyet alanlarına odaklanarak,enerjilerini bu alana kaydırmalarını sağlamak amacıyla,destek hizmetlerinin dışardan temin edilmesi yönünde, müşterilerimize outsorcing hizmetleri sunulmaktadır.Bu kapsamda,raporlama,tablolama,bordro hizmetleri,insan kaynakları,pazar araştırması,teşvik danışmanlığı hizmetleri ön plana çıkmaktadır.

Son Güncelleme (Perşembe, 23 Temmuz 2009 10:04)