BİLİRKİŞİ RAPORU İBRAZI GEREKTİREN HALLER
 
• Kurulacak anonim şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu
• Anonim şirketin sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyor ise bunun tespitine dair bilirkişi raporu
• Anonim şirket nev’i değişikliği yoluyla kuruluyor ise ,nev’i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu
• Anonim ve limited şirketin sermayesinin azaltılması halinde ,şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğunun tespitine ilişkin dair üç bilirkişi tarafından düzenlenmiş rapor
• Kısmi bölünmeye katılan anonim ve limited şirketlerin bölünme sözleşmesi ile bölünmeye esas oluşturan bilançonun denetiminin ve tespitinin yapıldığı bilirkişi raporu
• Anonim şirketlerin tasfiyeden çıkış işlemlerinde sermayenin 2/3’ünün mevcut olduğuna ilişkin bilirkişi raporu
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORUNUN İBRAZINI GEREKTİREN HALLER
 
• Kurulacak anonim veya limited şirkete menkul kıymetin sermaye olarak konulması halinde bunun tespitine ilişkin düzenlenecek rapor
• Limited şirket  nev’i değişikliği yolu ile kuruluyor ise nev’i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin rapor
• Kurulacak limited şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin düzenlenecek rapor
• Limited şirketin sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yolu ile yapılıyorsa bunların tespitine dair düzenlenecek rapor
• Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi yolu ile yapılması halinde bunların tespitine dair düzenlenecek rapor
• Limited şirketlerin tasfiyeden çıkış işlemlerinde sermayenin 2/3’ünün mevcut olduğuna ilişkin düzenlenecek rapor
• Kollektif ve komandit şirketlerin nev’i değişikliği işlemlerinde (anonim şirkete dönüşme hali hariç) ve ferdi işletmelerin bir ticari şirkete ayni sermaye olarak devrinde özvarlık tespitine ilişkin düzenlenecek rapor
YEMİNLİ  MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU İLE YAPILABİLECEK İŞLEMLER
 
• Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde önceki sermayenin ödendiği ve sermayenin özvarlık içinde korunduğuna ilişkin rapor  
• Sermaye artırımı ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair rapor
• Sermaye artırımı fevkalade ihtiyatlar ve dağıtılmayan karların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin rapor
• Enflasyon sermaye düzeltmesi olumlu farkının sermayeye ilavesi halinde bunların tespitine ilişkin rapor