SİRKÜLER

Sayı: 2016/21                                                                                                                         06.06.2016

Konu: ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN 2015 YILI DEFTER KAPANIŞ TASDİK TARİHİNDE SON AY HAZİRAN 2016

Anonim ve Limited Şirketlerin Kapanış Tasdik tarihleri aşağıdaki gibidir.
 
2015 yılına ait Yevmiye defterinin kapanış tasdiki 30 Haziran 2016 tarihine kadar,

Kapanış onayı için Noter'e 30 Haziran 2016 tarihine kadar "2015 yılına ilişkin yevmiye defteri ile" gidilerek, Yevmiye defterinin son kaydının altına notere mühür ve imzalatılması suretiyle kapanış onayının yapılması gerekmektedir.  

Yevmiye defteri kapanış onayına tabi olup Envanter ve Defteri Kebir defterleri isteğe bağlıdır. Yevmiye defteri kapanış onayının zamanında yaptırılmaması durumunda Türk Ticaret Kanununa göre idari para cezası uygulanacaktır. 

E-defter tutan mükellefler; Noterde Yevmiye defteri onayı yaptırmayacaktır.

E-defter uygulamasına yeni geçen mükelleflerin ise; Bir önceki yılın Yevmiye defterine kapanış tasdiklerini 30 Haziran 2016 tarihine kadar yaptırması gerekmektedir.


Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

TRUST 

Son Güncelleme (Salı, 29 Kasım 2016 16:46)