SİRKÜLER

Sayı: 2016/22                                                                                                               20.06.2016

Konu: MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitesinde, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Açıklama” başlıklı duyuru yayımlamıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu duyurusunda;

  • 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1. Maddesinde; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmünün yer aldığı,
  • Buna ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 25.05.2015 tarihinde yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğde yer alan 40 meslekte belgesiz çalışanlar için verilen 12 aylık sürenin 26.05.2016 tarihinde dolduğu,
  • 26.05.2016 tarihinden itibaren iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde belgesiz kişi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunda belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanacağı,
  • Bu doğrultuda, işverenlerin cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için Kurum tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılacak sınavlarda başarılı olacak çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmaları gerektiği,  ifade edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu duyurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/duyurular/37-snav-ve-belgelendirme-dairesi-bakanl/2350-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-zorunluluuna-likin-acklama

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

TRUST

 

Son Güncelleme (Salı, 29 Kasım 2016 16:46)