SİRKÜLER

Sayı: 2016/22                                                                                                               20.06.2016

Konu: TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI (SİDEP) GENELGESİ YAYIMLANDI:

Türkiye İş Kurumu tarafından 2016/1 sayılı turizm sektöründe istihdamın desteklenmesi eğitim proğramı genelgesi yayımlamıştır.

Genelgenin amacı;

Turizm sektöründe istihdamı desteklemek amacıyla, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek istihdam destek programlarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Genelgenin Kapsamı;

Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) kapsamında ülke genelinde;

a) 552001 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya suit konaklama faaliyetleri hariç),

b) 551002 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç),

c) 552003 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri,

d) 552004 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri,

e) 551005 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç),

f) 553036 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)

 Sektörlerinde faaliyette bulunan işverenlere sağlanan destek;

2015 yılı içerisinde yukarıda belirtilen NACE kodlarında faaliyet gösteren işverenlerin SGK kayıtlarında işten çıkış kodu 19 (mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması) olarak bildirilen,

Çıkış verilen işyerinde 2015 yılı içerisinde aynı çıkış kodunda kesintisiz en az 3 ay kalan,

01.01.2016 - 31.05.2016 tarihleri arasında aynı işyerinde işe başlatılan ve 9 ay kesintisiz çalıştırılan,sigortalıların takip eden 3 ay süresince aynı işyerinde kesintisiz çalışmaları halinde, Türkiye İş Kurumu tarafından net asgari ücret üzerinden ödeme yapılması ile vergiler ve 5510 ve 4447 sayılı Kanunlarda yer alan primlerin ödenmesidir.

 Yararlanma Koşulları;

İşverenlerin destekten yararlanabilmesi için;

Ülke genelinde bu genelgenin 5 inci maddesinde sayılan sektörlerde faaliyet göstermesi,

Aynı işyerinde 2015 yılı içerisinde SGK kayıtlarında işten çıkış kodu 19 (mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması) olarak bildirilmesi,

2015 yılı içerisinde aynı işyerinde 19 nolu çıkış kodunda kesintisiz olarak en az 3 ay kalmış olması

Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin vergi borcu bulunmaması veya vergi borçlarının yapılandırılmış olması,

Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, borcu bulunmakla birlikte bu borçların tecil ve taksitlendirilmesi ya da ilgili Kanunlar gereğince yapılandırılmış olması ve taksitlerin düzenli ödenir olması, gerekmektedir.

Programdan yararlanmak isteyen işverenler her bir sigortalı için ayrı ayrı zamanlarda başvurabileceği gibi tüm sigortalılar için toplu olarak da başvurabilir. Toplu ve bireysel başvurular için en son başvuru tarihi 30.06.2017’dir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://dosya.corpus.com.tr/mevzuat/11009072/95f41fd97f7d4e22a61c6c3b7ebaaaaf.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

TRUST