Sirküler: 2016/41                                                                                                                                                                 08.11.2016       

 

E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYIMLANDI:

454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin KDV Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu işlemlerinde e-fatura düzenlemeleri zorunluluğu getirilmişti.

Daha sonra 25.12.2015 tarihinde yayımlanan 461 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçiş için 01.01.2016 olarak belirlenmiş olan başlangıç tarihi 01.01.2017 tarihine uzatılmıştı.

Dolayısıyla 01.01.2017 tarihinden itibaren mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenlenecek faturaların artık e-fatura olarak düzenlemesi gerekmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına ilişkin “E-Fatura Uygulaması Gümrük İşleri Kılavuzu” nuwww.efatura.gov.tr  internet adresinde yayımlamıştır.

Bu kılavuzda;

  • Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve mal ihracı faturalarını e-fatura sistemine entegre edecek ve uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler açıklanmaktadır.
  • Kılavuzda mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının elektronik olarak, e-fatura sistemindeki işleyişi ve iş akışı ile mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturasında olması gereken ek bilgiler ve kurallar açıklanmaktadır.

E-fatura olarak düzenlenecek ihracat faturaları;

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu sirkülerimiz ekindedir.

Bilgilerinize sunarız,

 

 Saygılarımızla…

   TRUST                         

 Ekler 

SIRKULER-11-04-EKI-1.0.pdf

Son Güncelleme (Salı, 15 Kasım 2016 09:37)