Sirküler: 2016/43                                                                        28.11.2016       

 

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞTİ:

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile özel Tüketim Vergisi Oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler;

2016/9542 sayılı Karar ile;

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir, buna göre; II Sayılı listedeki, “83.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırında yer alan binek araçların ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

ÖTV MATRAHI  

25.11.2016

Tarihinden İtibaren ÖTV oranları

Eski ÖTV Oranları

 

 

Motor silindir hacmi

1600 cm3'ü geçmeyenler

 

40.000,00 TL'yi aşmayanlar için

 

45%

 

45%

 

40.000,00 TL'yi aşıp 70.000,00 TL'yi aşmayanlar

 

50%

 

70.000,00 TL'yi aşanlar için

 

60%

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

 

100.000 TL'yi aşmayanlar için

 

100%

45%

 

100.000 TL'yi aşanlar için

 

110%

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik   motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

 

50.000 TL'yi aşmayanlar için

 

45%

45%

 

50.000 TL'yi aşıp 80.000 TL'yi aşmayanlar için

50%

 

80.000 TL'yi aşanlar için

 

60%

       

Diğerleri

 

ÖTV matrahı ne olursa olsun

 

110%

 

90%

 

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

 

ÖTV matrahı ne olursa olsun

 

160%

 

145%

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik  motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 - 2500 cm3'ü geçmeyenler

 

100.000 TL'yi aşmayanlar için

 

100%

90%

100.000 TL'yi aşanlar için

110%

        

Diğerleri

 

ÖTV matrahı ne olura olsun

 

160%

 

145

 

KDV İle İlgili Yapılan Değişiklikler;

Bakanlar kurulu Kararında, KDV Oranı %8 olarak belirlenen II sayılı Listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

-5. Sırasına; “ omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme irtibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, kıymetli taş, ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri” ürünleri eklenmiştir.

- 10. Sırasına; “deri ve saya işleri” eklenmiştir.

 - 21. Sırasında yer alan “ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile II sayılı listeye alınan bu mal ve hizmet teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığı tarihte (25.11.2016) yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

TRUST