Sirküler: 2016/47                                                                                             0 8.12.2016      

     

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI:

09.08.2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun da da bazı değişiklikler yapılmıştı.

Yapılan bu değişikliklerle, kuruluş aşamasında kollektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited  şirkette şirket sözleşmesi ile anonim şirkette esas sözleşme ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda imzalanabilecek ve imza beyannamesi de ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenebilecektir.

06.12.2016 tarihinde yayımlanan tebliğ ile; Kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicil müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST  

Son Güncelleme (Cuma, 09 Aralık 2016 11:48)