Sirküler: 2016/56                                                                   27.12.2016 

 

2017 yılı için indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi.

 

2017 YILI İÇİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ İADESİ ALINAMAYACAK KDV TUTARI BELİRLENDİ:

 

İndirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarının belli bir sınırı aşan kısmı Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilebilmektedir.

2016 yılına ilişkin iadeler için söz konusu yıllık sınır (iade edilmeyecek tutar) 20.600 TL olup, 2017 yılındaki iadelerde yıllık sınır ise 21.400 TL olarak dikkate alınacaktır.

Konuyla ilgili olarak 27 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) aşağıda sunulmuştur.

 

 

 

27 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29931

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 9)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2016 yılı için 20.600 TL” ibaresi “2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST 

   

 

Son Güncelleme (Perşembe, 29 Aralık 2016 11:08)