Sirküler: 2016/61                                                                  29.12.2016 

Özel İletişim Vergisi, Emlak Vergisi ve Belediye Gelirlerinde 2017 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.

 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ, EMLAK VERGİSİ VE BELEDİYE GELİRLERİNDE 2017 YILINDA UYGULANACAK HADLER VE TUTARLAR:

1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 46 TL’den 47 TL’ye çıkarılmıştır. Yeni vergi tutarı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır. (27 Aralık 2016 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Söz konusu tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

2. 2016 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ:

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 70 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Öte yandan, 24/12/2016 tarihinde yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 4 üncü maddesi ile emlak vergisi mükelleflerinin 2017 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre;

2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı;

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. (Vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacaktır)

2017 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti;

Bina, arsa ve araziye 2016 yılında malik olanların emlak vergisi mükellefiyeti 2017 yılında başlamaktadır.

Mükellefiyeti 2017 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri;  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2016 yılı değerinin, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır. (Vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacaktır)

Binalarda, arsanın yukarıdaki şekilde hesaplanan vergi değerine inşaatın türü ve sınıfına göre 2016 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanan bina maliyetinin de ilave edileceği malumdur.( 27 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği)

Söz konusu tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

3. 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI:

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 49 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; konutlara ait çevre temizlik vergisi, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ve indirimli çevre temizlik vergisi uygulamasına ilişkin olarak 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak tarife, had ve tutarlar açıklanmıştır. Artışlar, 2017 yılı yeniden değerleme oranındadır.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST