Sirküler: 2016/62                                                                  30.12.2016 

Varlık Barışının Süresi Uzatıldı.

 

VARLIK BARIŞININ SÜRESİ UZATILDI:

 

30.12.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 Sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. maddesinde düzenlenen ve 31.12.2016 tarihinde sona erecek süreler, bu sürelerin bitiminden itibaren 30.06.2017 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre 6736 sayılı Kanun’un “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı 7. maddesinde yer alan düzenlemeler;   

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, yurt dışında bulunan banka veya finans kurumlarından kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlere kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2017 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir.
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını 30.06.2017 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST