Sirküler: 2017/54                                                                02.05.2017 

*Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.

 

MOBİLYADA KDV ORANINI DÜŞÜREN, BEYAZ EŞYADA ÖTV ORANINI SIFIRLAYAN BAKANLAR KURULU KARARININ SÜRESİ 30.09.2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

 

03 02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.04.2017 tarihine kadar karar ekinde yer alan “1 Sayılı Cetvel’’ deki mobilya teslimlerindeki KDV oranı %18 ‘den %8’e indirilmiş, aynı kararda yer alan “2 Sayılı Cetvel” deki beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazlardaki ÖTV oranı sıfıra indirilmişti.

29.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.04.2017 tarihi 30.09.2017 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu karar 29.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST