Sirküler: 2017/01                                                                02.01.2017 

  

Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti

 

MERKEZ BANKASI REESKONT FAİZ ORANLARINI İLAN ETTİ

 

31.12.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile; 

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75 ,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık 9,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar Tebliğin yayımı tarihinde (31.12.2016) yürürlüğe girmiştir.

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin dönem sonlarında alacak ve borç senetleri için yapacakları reeskont işlemlerinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranını esas almaları ve iç iskonto yöntemini uygulamaları gerekmektedir. 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince vadeli çekler de reeskont uygulamasında alacak ve borç senedi olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre; Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285 inci maddelerine göre alacak ve borç senetleri için yapılacak reeskont işlemlerinde (senette faiz oranı yazılı değil ise) % 9,75 oranı dikkate alınacaktır. (Eski oran % 10,5 idi.) 2016 sonu itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde de bu oran (% 9,75)  uygulanacaktır. 

Söz konusu Tebliğ aşağıdadır.

 

 

31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST 

   

Son Güncelleme (Salı, 03 Ocak 2017 09:25)