Sirküler: 2017/05                                                                   03.01.2017 

 

Asgari Geçim İndirimi tutarları.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

 

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında yılbaşındaki asgari ücretin yıllık tutarından hareket edilmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2016/1 sayılı kararı uyarınca, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık brüt asgari ücret tutarı 1.777,50 TL olmuştur. Buna göre, 2017 yılında elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacak olan asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alınacak asgari ücretin yıllık tutarı (1.777,50 TL * 12 =) 21.330,00 TL olacaktır.                        

Asgari geçim indirimi;  Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; Mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; İlk iki çocuk için % 7,5 , üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’idir.

Asgari Geçim İndirimi hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

Asgari ücretin yıllık brüt tutarının ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranın uygulanması sonucu bulanacak tutarın %15 vergisinin hesaplanması ve verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilecektir.

2016 yılında aylık olarak uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir:

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARI

Bekar

133,31 TL

 

 

Evli eşi çalışan

133,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

153,31 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

173,31 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

199,97 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

213,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

226,63 TL

 

 

Evli eşi çalışmayan

159,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

179,97 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

199,97 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

226,63 TL

Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST