Sirküler: 2017/07                                                                   03.01.2017 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.

 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

31/12/2016 tarihli ve 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde yer alan düzenlemeler başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;

- Bölgesel yönetim merkezlerinin kurulması, muafiyet şartları,

- Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna,

- Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerine satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması,

- Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin istisna uygulaması,

- Patentli veya faydalı model belgeli buluşlarda istisna uygulaması,

- Teşvik belgeli yatırımlarda yatırıma katkı tutarının endekslenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Tebliğ metni ekte sunulmuş olup, özellikli konularda ayrıca sirküler yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST