Sirküler: 2017/15                                                                    27.01.2017 

6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.

 

6770 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN YAYIMLANDI:

27.01.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile

 • Damga Vergisi Kanunu,
 • Harçlar Kanunu,
 • Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu,
 • Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu,
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
 • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
 • Sosyal sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • Emekli sandığı kanunu,
 • Merkez Bakası Kanunu,
 • Sosyal Hizmetler Kanunu,
 • Maden Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde,

Değişiklikler yapılmaktadır.

Yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı sirkülerlerimiz ayrıca yayımlanacaktır.  

Kanun metni sirkülerimiz ekindedir.

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST