Sirküler: 2017/19                                                                   31.01.2017 

6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.

 

6736 SAYIL KANUN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

29/01/2017 tarihli Resmi Gazete' de “5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlandı.

Tebliğde, 6770 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2. maddenin uygulamasına ( 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının ödenmeyen tutarlarının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesine, taksit sürelerinin uzatılmasına, peşin ödeme tercihinin yapılabileceğine vb) ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğde sirkülerimiz ekindedir.

SIRKULER17_20170130

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST 

   

Son Güncelleme (Salı, 31 Ocak 2017 14:06)