Sirküler: 2017/20                                                                   03.02.2017 

 

Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.

 

DAMGA VERGİSİ, BAZI KDV ORANLARI İLE BAZI MALLARA UYGULANAN ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

3.2.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bazı vergi oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 

DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan;

-“Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile

-“7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasi Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri” nde,

Damga Vergisi oranı “0” (sıfır)’a indirilmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

1. Net alanı 150 m2’ye kadar konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı;

Net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; Büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler hariç) yağı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununun 29. Maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

 (i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

  - 500 TL ile 1000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde KDV oranı % 8,

  - 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı % 18,

(İİ) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

- 1.000 TL ile 2.000 TL (2.000 TL dahil) arasında olan konutların tesliminde KDV oranı % 8,

- 2.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı % 18,  uygulanacaktır.

2.  Konut teslimlerinde %18 oranının %8 Olarak Uygulanmasına ilişkin süre uzatıldı.

Daha önce 8 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara geçici 2. madde eklenmişti.

Eklenen bu madde ile %18 Katma Değer Vergisine tabi konutların 31.03.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranının %8 olarak uygulanacağı ifade edilmişti.

Bu defa yayımlanan Kararname ile 31.03.2017 tarihi 30.09.2017 olarak değiştirilmiştir.

3.  Yat, Kotra, tekne ve gezinti gemilerinde KDV  oranı %1’e indirilmiştir;

2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Ekli (1) sayılı listenin 19. Sırası;

“19-Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri,” şeklinde değiştirilmiştir.

4. (I) Sayılı Listenin 19 ve 20. sıralarında yer alan “Hayvan yemleri ile Gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi” (I) sayılı listeden çıkarılmıştır.

10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınan 2007/13033 sayılı Karara Ekli (1) sayılı listenin 19. sırada yer alan hayvan yemleri ile 20. sırasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi” (I) sayılı listeden çıkarılmıştır.  Dolayısıyla bu malların tesliminde KDV oranı %18 olarak geçerli olacaktır.

Ancak (I) sayılı listenin 19 ve 20. sıralarında yer alan malların tamamı 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere KDV Kanunu 13/ı maddesinde yapılan düzenleme ile tam istisna kapsamına alınmıştı.

5. Mobilya ve beyaz eşyada 30.04.2017 tarihine kadar KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

2017/9759 sayılı Kararnameye Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan GTİP numaraları belirlenmiş mobilya ve beyaz eşyalarda, elektrikli eşyalarda KDV oranı 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Ancak Kararnamede, indirimli orana tabi iade işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim edilen mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin dahil edilmeyeceği ifade edilmiştir.

6. İndirimli Vergi Oranına tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV sınırı 10.000,00 TL’ye düşürüldü.

Daha önce yapılan değişiklik ile 2016 yılına ilişkin iadeler için söz konusu yıllık sınır (iade edilmeyecek tutar) 20.600 TL olup, 2017 yılındaki iadelerde yıllık sınır ise 21.400 TL olarak dikkate alınacaktı.

Ancak bu defa yapılan değişiklik ile 2017 yılında gerçekleştirilen ve indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin 10.000,00 TL’yi aşan kısmı için yıl içinde iade alınabilecektir.

2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1. Yolcu ve Gezinti Gemileri ile Yatlar, Tekneler ve Kotralarda Uygulanacak ÖTV Oranı değişti.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki

  • 8901.10.10.00.11 GTİP numaralı “18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)” için ÖTV oranı %0’a,
  • 8901.10.90.00.11 GTİP numaralı “Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)” için ÖTV oranı yüzde %0’a,
  • 89.03 numarasında yer alan mallardan ise sadece “yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri nde uygulanacak ÖTV oranı % 0’a, düşürülmüştür.

 

 2. 30.04.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2017/9759 sayılı Kararnamenin (2) sayılı cetvelde yer alan ürünlerde ÖTV oranı %0’a düşürülmüştür.

30.04.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere; ÖTV Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan mallardan 2017/9759 sayılı Kararname ekindeki (2) sayılı cetvelde yer alan klima, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, elektrikli mutfak aletleri, elektrikli süpürgeler gibi ürünlerde özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Karar sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 TRUST