Sirküler: 2017/26                                                                   21.02.2017 

6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı.

 

6736 SAYILI KANUNUN SGK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI HAKKINDA SGK DUYURUSU YAYIMLANDI

Sosyal Güvenlik kurumu tarafından 6736 sayılı Kanun kapsamında SGK alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında 14.02.2017 tarihli duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda yer alan bilgiler;

  • 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup, yapılandırma başvurusunda bulunduğu ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (27.01.2017) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır. 
  • Ayrıca, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.
  • Bu kapsamda, gerek sigortalı çalıştıran işverenlerin, gerekse 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin 6736 sayılı yapılandırma peşin veya taksit tutarlarını on-line olarak bankalar vasıtasıyla ödeyebileceklerdir.
  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran ve borçlarını taksitle ödemek üzere başvuran işverenlerden, 31.05.2017 tarihine kadar peşin ödeme hükümlerinden faydalanarak borçlarını kapatmak isteyenlerin ödeme planlarının peşin olarak güncellenebilmesi amacıyla işyeri dosyalarının işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 
  • Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran ve borçlarını taksitle ödemek üzere başvuran işverenlerden, 31.05.2017 tarihine kadar peşin ödeme hükümlerinden faydalanarak borçlarını kapatmak isteyenlerin bankada tüm taksit tutarlarını kapatmak istediklerini beyan etmeleri yeterli olacaktır.

Duyuru sirkülerimiz ekindedir.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

  TRUST