Sirküler: 2017/32                                                                    01.03.2017 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı.

 

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME DÖNEMİ BAŞLADI

 

Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başladı.

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası (www.gib.gov.tr ) üzerinden ulaşılabilir.

Hesaplanan Gelir Vergisinin 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Rehber ve Broşürler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olup  http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yayinlar-tum adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

 TRUST