Sirküler: 2017/36                                                               13.03.2017 

GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir.

 

GEKSİS KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

 

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini “Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)” aracılığıyla yapılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinde duyuru yayımlamıştır. Buna göre;  

Kazançları ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olup 0012 kodundan (hazır beyan) beyanname veren mükellefler isterlerse, standart 1A - Gelir / Kurumlar Vergisi iade talep dilekçesi vererek ve GEKSİS girişi yaparak iade talebinde bulunabileceklerdir.

Ayrıca duyuru ekinde güncellenen “Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Kılavuzu ve Sık Sorulan Sorular” yer almaktadır.

Güncellenen GEKSİS Kılavuzu sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST