Sirküler: 2017/39                                                                   17.03.2017 

* İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı.

 

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik kanununa eklenen geçici 18. madde ile bazı şartlarda işe alınan sigortalılar için geçerli olmak üzere sigorta prim teşviki uygulaması getirilmiştir.

16 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 297 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Teşvikten yararlanmak için gerekli şartlar;

-Sigortalının 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,

-Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,

-Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması,

-Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, SGK mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması,

-Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir.

Teşvik Uygulamasının Esasları;

  • Gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2017 tarihine kadar uygulanacaktır. Dolayısıyla en son uygulama, 2017 yılının Aralık ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olup 2018 yılı vergilendirme dönemlerinde ise söz konusu teşvikten yararlanılamayacaktır.
  • Teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemeyecektir.
  • Söz  konusu gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK:1) doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur.
  • Ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devir olunması, kollektif ve adi komandit şirketin sermaye şirketine dönüşmesi hali ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen devir işlemlerinde işverenler, bu işlemler öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam edeceklerdir.
  • Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 1/1/2018 tarihinden önce işten çıkarılması nedeniyle, 2016 yılı Aralık ayındaki toplam istihdam edilen sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, bir azalma meydana gelirse terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.
  • Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin şartları her işyeri için ayrı ayrı dikkate alacaktır. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ile ilgili tek muhtasar beyanname vermesinin bir önemi bulunmamaktadır. 

 

Tebliğde söz konusu gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST