Sirküler: 2017/41                                                                  27.03.2017 

İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

 

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

 

23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 

Bu Kararda belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

1. Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler;

Son 3 takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı;  

  • 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 
  • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki), 
  • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç)
  • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört)
  • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş)

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Yukarıdaki şartları sağlayan ihracat yapan firmaların sahiplerine, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmaların sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

2. Firmaların Belirlenmesi;

Yukarıda belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları yukarıda belirtilen ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek herhangi bir işleme tabi tutulmadan yapılan satışların ihracat tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Hizmet ihracatı ile serbest bölgeden yapılan satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenecektir.

Söz konusu kararda “müracaat usulü, sorumluluk, pasaportların iadesi iptali ve bildirimi” ile ilgili konularda da düzenlemeler yer almaktadır.

Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, 23 Mart 2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

 

Karar 23/03/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST