Sirküler: 2017/43                                                                  31.03.2017 

Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.

 

ALT İŞVERENLERCE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ EK-8 BİLDİRİMİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU YAYIMLANDI


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30.03.2017 tarihinde “Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi” İle ilgili duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda alt işverenler tarafından Ek-8 bildiriminin verilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Duyuruda, vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren alt işverenlerin de Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunlulukları bulunduğu ifade edilmektedir.

Buna göre söz konusu form doldurulurken;

  • Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası kısmında yer alan ünite kodu, işyeri sıra numarası ve il kodu hanelerine asıl işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarasına ait bilgilerin,
  • Alt işveren numarası kısmına ise asıl işverene ait sicil numarasına ilave edilen üç haneli rakamdan oluşan numaranın yazılması gerektiği,

Duyurulmaktadır.

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST