Sirküler: 2017/47                                                                   10.04.2017 

*2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı.

 

2010 YILI OECD TRANSFER FİYATLANDIRMASI REHBERİ VERGİ DENETİM KURULU SİTESİNDE YAYIMLANDI

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, OECD tarafından 2010 yılında yayımlanan “Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi”nin Türkçe çevirisi internet sitesinde yayımlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin hükümler yer almakta olup, madde 01.01.2007 tarihinde beri yürürlüktedir. Maddenin gerekçesinde "transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" müessesesinin, uluslararası gelişmeler özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nın düzenlemeleri dikkate alınarak düzenlendiği ifade edilmektedir. İlgili madde ve yayımlanan tebliğlerde yer alan hükümler OECD tarafından yayınlanmış transfer fiyatlandırması rehberinde bulunan açıklamalara paralellik göstermektedir.

Dolayısıyla Rehberde yer alan açıklamaların transfer fiyatlandırması uygulamalarında dikkate alınması yararlı olacaktır.

Transfer Fiyatlandırması Rehberi sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST