Sirküler: 2017/49                                                                  10.04.2017 

*Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.

 

KURUM GEÇİCİ VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html  internet adresinde 07.04.2017 tarihinde Geçici Vergi Beyannamesinde değişiklik yapıldığını duyurmuştur.

Duyuruda;

  • 2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı eklendiği, ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklendiği duyurulmaktadır.

Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST