Sirküler: 2017/50                                                               11.04.2017 

* İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı. 

 

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI:

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik kanununa Geçici 17 ve 18. maddeler eklenmiş ve bazı şartları sağlayan ilave istihdama sigorta prim teşviki ve gelir vergisi teşviki uygulaması getirilmişti.

Uygulamaya ilişkin 297 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 16.03.2017 tarihinde yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ 17.03.2017 tarih ve 03/08 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Söz konusu Tebliğde destekten yararlanma şartlarından biri;

  • Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması)” şeklinde düzenlenmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 04/04/2017 tarih ve 2017/17 sayılı Genelge’ de 01/02/2017 tarihinden geçerli olmak üzere bu şart;

  • “İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde on günden fazla bildirilmemesi şeklinde değiştirilmiştir.

2017/17 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikler, 01/02/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Konu ile ilgili örnek ve diğer ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Genelge sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST