Sirküler: 2017/57                                                                    11.05.2017 

* Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır.

 

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Kambiyo ve Hizmetler başlıklı 9. maddesinde “Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir.” ifadesine yer verilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kanun maddesinde yer alan yetkisini 16.08.1985 tarihinde kullanmış olup, 85/9801 sayılı karar ile bölgedeki yatırım sırasındaki mal ve hizmet bedelleri ile işçi ücretleri ve kiraların Türk Lirası üzerinden ödenebileceğini açıklamıştır.

11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ;

  • Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabileceği,
  • Serbest bölgelerde yukarıda yer alan ödemeler haricindeki tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılacağı,
  • Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarifelerin ve ücretlerin Türk Lirası üzerinden belirleneceği ve ödeneceği,
  • Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemlerin 11.05.2017 tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanacağı, kararlaştırılmıştır.

Söz konusu karar ile 16.08.1985 tarih ve 85/9801 sayılı bölgelerdeki Türk Lirası ile yapılabilecek ödemeleri düzenleyen BKK yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar 11.05.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

TRUST