Sirküler: 2017/58                                                                   16.05.2017 

*İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğuna İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır.

 

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR.

 

475 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıkladığı üzere “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.”

Söz konusu duyuruda, ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğunun tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsadığı ve e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükelleflerin, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edecekleri belirtilmiştir.

Ayrıca duyuruda; e-Fatura uygulamasından GİB Portal yöntemi ile yararlanan ve ihracat yapan mükelleflerin, GİB Portal uygulamasından da manuel olarak ihracat faturalarını da e-Fatura düzenleyebilmelerini teminen gerekli yazılım çalışmalarına başlandığı, Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerin erişimine sunacağı belirtilmiştir.

GİB duyurusu sirkülerimin ekinde yer almaktadır.

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

  TRUST