Sirküler: 2017/62                                                                   21.06.2017 

 

 *SERMAYE ŞİRKETLERİNİN, KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ FİRMALARLA İŞBİRLİKLERİNE, DEVLETTEN GERİ ÖDEMESİZ     DESTEK


Değerli Yöneticilerimiz;

Ekonomi Bakanlığı şirketlerin küresel tedarik zincirine (KTZ) daha etkin bir tedarikçi olarak katılmalarını sağlayan bir destek programı yürütmektedir. Söz konusu destek programı kapsamında şirketlerin;
•    Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi,
•    Ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı 
•    Ara malı/nihai ürünlerin müşterilere satışı ve sonrası safhalarını içeren

üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağda rekabet edilebilir bir düzeye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Şirketlerin bu zincirde ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamalar 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. 

Destek Kapsamına Giren Harcamalar
a)
Makine, Ekipman, Donanım Alımı
b) Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
c) Yazılım Alımı
ç) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları 

Bu destekten faydalanmak isteyen şirketler, küresel ölçekteki firmalara tedarikçi olabilecek potansiyelde olduklarını destekleyen belgelerle ve küresel tedarikçiden alacakları bir niyet mektubu ile Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapabilecektir. Bakanlığa tedarikçi olunmak için başvuru yapacak şirketlerin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş sermaye şirketi ve üretici olmaları gerekmektedir

a)    Makine, Ekipman ve Donanım Harcamaları: Seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları
b)    Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları: Tedarikçilerin, tedarik ilişkisi çerçevesince yurt dışında açtığı/açacağı ofise veya depoya ilişkin kira giderleri proje süresince desteklenir.
c)    Yazılım Alımı: Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler.
d)    Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaret Harcamaları: Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenmektedir. 
e)    Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları: Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenmektedir. 

İlgili Mevzuat
-    2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar 
-    2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST