Sirküler: 2017/66                                                                   24.07.2017 

 

*Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı.

 

TÜRKİYE - MAN ADASI “VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI”NIN ONAYLANMASI KARARLAŞTIRILDI

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti arasında 21 Eylül 2012 tarihinde imzalanmış olan "Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması" ve söz konusu Anlaşmaya ilişkin “Mutabakat Zaptı” nın onaylanması uygun bulunmuştu.

Bu sefer 21 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu Anlaşmanın ve anlaşmaya ilişkin Mutabakat Zaptı’nın onaylanması kararlaştırılmıştır. Bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ile anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin hukuki prosedür Türkiye açısından tamamlanmıştır. Ancak Karar'ın ekinde yer alan anlaşma, taraf ülke kanunlarının gerektirdiği prosedürlerin tamamlandığının yazılı olarak diğerine bildirildiği son tarihten sonraki 30. günde yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tarafların yetkili makamları; Man Adası açısından gelir veya kazanç üzerinden alınan vergilere, ülkemiz açısından ise gelir ve kurumlar vergisine ilişkin iç mevzuat hükümlerinin uygulanması ile ilgili konularda bilgi değişimi suretiyle yardımlaşacaklardır.

Bakanlar Kurulu Kararı ektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

  TRUST