Sirküler: 2017/68                                                                   26.07.2017 

 

*e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.  

 

E-DEFTER PAKETİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR.

 

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Defter Paketi”nde güncelleme yapılmıştır. e-Defter Paketinde yapılan güncellemelerin en kısa süre içerisinde Uyumlu Yazılım Firmaları tarafından uygulamaya konulması gerekmektedir. Yapılan güncelleme ile e-Defter Beratlarının bilgi içeriği değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu duyuruya sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST