Sirküler: 2017/70                                                                    28.07.2017 

*Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. (28.07.2017) 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ

 İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA/TUTARLARINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

ÖZET

:

3/7/2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK ile 1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere: 

-        KDV oranlarına ilişkin % 8 oranında vergiye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı II sayılı Listeye Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi eklendi. 

-         

-        ÖTV oranlarına ilişkin I sayılı listedeki aşağıdaki ürünlerin ÖTV tutarlarında artış yapıldı.

-          (Sıvılaştırılmış) Progan, 

-          (Sıvılaştırılmış) Bütan, 

-          Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Diğerleri, 

-          (Gaz halinde) Propan, 

-          (Gaz halinde) Bütan

 

28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/7/2017 tarihli ve 2017/10468   sayılı BKK ile katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranlarının belirlendiği kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.  

 

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 

 

I- KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik 

 

28/07/2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10468 sayılı “Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar”ın 1’nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

 

"31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,"

 

Buna göre; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi için halen %18 olarak uygulanmakta olan KDV oranı % 8’e düşürülmüştür. 

 

 

II- ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklik 

 

Söz konusu Kararın 2’nci maddesi uyarınca; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenen mallar ile bu mallara ilişkin eski ve yeni ÖTV tutarları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 

 

 

 

31/07/2017 tarihine kadar uygulanacak tutarlar

2017/10468 sayılı BKK ile belirlenen ve 01/08/2017 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı

Birimi

Vergi Tutarı

Birimi

2711.12

(Sıvılaştırılmış) Progan

1,4940

Kilogram

1,7780

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış) Bütan

1,4940

Kilogram

1,7780

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Diğerleri

1,2100

Kilogram

1,7780

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde) Propan

1,4940

Kilogram

1,7780

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde) Bütan

1,4940

Kilogram

1,7780

Kilogram

 

Söz konusu Karar 01/08/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST 

   

Son Güncelleme (Pazartesi, 09 Ekim 2017 13:42)