Sirküler: 2017/73                                                               31.07.2017 

* Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.

 

KIYMETLİ TAŞLARIN İTHALİNDE KKDF ORANI DÜŞÜRÜLDÜ.

 

29 Temmuz 2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi) Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekilllerine göre ithalinde KKDF kesintisi %0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 29 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST