Sirküler: 2017/74                                                                   31.07.2017 

*İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır.

 

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖTV VE KDV İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLAVELER YAPILMIŞTIR.

 

28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14/3 maddesi uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslimi yapılabilecek sınır kapılarına, yeni sınır kapıları ilave edilmiştir. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 28 Temmuz 2017ı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST