Sirküler: 2017/75                                                                  23.08.2017 

 

*e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.  

 

 

E-DEFTER PAKETİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR. 

 

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde 21.07.2017 tarihinde yayınlanan duyuru ile “e-Defter Paketi”nde güncelleme yapılmış olup söz konusu duyuruya 07/18 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

Yapılan güncelleme ile e-Defter beratlarında vergi detayı bölümü açılmıştır. Bu değişiklikten sonra alınan beratların üzerinde; Hesaplanan KDV (391), İndirilecek KDV (191), Yurt İçi Satışlar (600), Yurt Dışı Satışlar (601) ve Diğer Gelirler (602) hesaplarının alacak ve borç tutarlarının dönem içi değişiklikleri yeralacaktır.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST