Sirküler: 2017/76                                                                  25.08.2017 

 

*2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.

 

2017 TEMMUZ AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURU YAYIMLAMIŞTIR

 

Yayımlanan duyuruda; 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ve diğer kurum alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dâhil olmak üzere) ödeme süresi 05.09.2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

SGK duyurusu sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST 

   

Son Güncelleme (Pazartesi, 06 Kasım 2017 10:46)