Sirküler: 2017/77                                                                  05.09.2017 

 

* KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.

 

KDV 1 BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet sitesinde 24.08.2017 tarihinde KDV 1 Beyannamesinde değişiklik yapıldığını duyurmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Duyurusu Aşağıdadır;

” 01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi için) KDV 1 beyannamesi yeni versiyonuna teslim edilen mal ve hizmetler için düzenlenen belge sayılarının (aşağıda yer alan belge türleri için) beyan edilebilmesi için yeni bir tablo eklenmiştir. Mükelleflerimizin hazırlıklarını buna göre yapmaları önemle rica olunur.”

Belge Türü

Fatura

e-Fatura

e-Arşiv Faturası

e-Bilet

Perakende Satış Fişi

Serbest Meslek Makbuzu

İrsaliyeli Fatura

Özel Fatura

Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti

Kıymetli Maden Satım Belgesi

Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi

Noter Makbuzu

Döner Sermaye Alındı Belgesi

Dipkoçanlı Olmayan Yolcu Taşıma Biletleri

Tahsilat Alındı Belgesi (Kamu Kurumları/Belediyeler)

 

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce 01.07.2016 tarihinde yayımladığı duyurusunda Haziran 2016 KDV 1 beyannamesinin “Sonuç hesapları” bölümüne “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu eklendiğini, ancak daha sonra 21.07.2016 tarihli duyurusunda ise bu tablonun beyannameden kaldırıldığı duyurulmuştur.

Ayrıca TÜRMOB’un, http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/ İnternet sitesinde KDV 1 Beyannamesinde yapılan “Belge Adedi Sayılması” uygulamasına ilişkin itirazını içeren açıklaması yayımlamış olup, söz konusu açıklama sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST