Sirküler: 2017/80                                                                04.10.2017  

 

*E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.

E-BEYANNAMELER İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde e-beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili duyuru yayımlamıştır.

Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

1)  KDV 1 Beyannamesi Değişikliği;

1 no.lu KDV beyannamesinde;

 

- Matrah bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504- Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler" kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce "550-Diğerleri" kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

 

- İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna "442- İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" kodu eklenmiştir.

 

2) Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi Değişikliği;

- 2017/3.Dönem Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin "VERGİ BİLDİRİMİ” kulakçığında yer alan Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosuna “Mükellef ve Ortaklığın Vergi Kimlik Numarası” alanı eklenmiştir. Bu alana mükellefler öncelikle kendilerine ait bilgileri girecek sonra varsa ortaklığa ait bilgiler girilecektir. Beyanname üzerine yapılan ekleme aşağıda yer almaktadır.

 “EKLER” kulakçığına “Eğitim Sağlık Harcamaları” için tablo eklenmiştir. Eğitim Sağlık İndiriminden faydalanan mükelleflerin “EKLER” kulakçığındaki “Eğitim Sağlık Harcamaları” tablosunu doldurmaları gerekmektedir. Beyanname üzerine yapılan ekleme aşağıda yer almaktadır.

  

Bu sebeple beyanname düzenleme programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST