Sirküler: 2017/81                                                                   19.10.2017 

 

* TBMM Görüşülmekte olan Torba Yasa; 

 

Halen TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasa, ağırlıklı olarak vergi artışları getiren düzenlemeler içeriyor.

Değişiklik içeren maddeler, TBMM’de görüşülmeye başlandı.

Yeni Torba Yasada Vergi ile ilgili yer alan hükümler özetle aşağıda yer almaktadır.

 

·         Gayrımenkul sermaye iratları için öngörülen %25 Götürü Gider uygulamasında oran %15’e indiriliyor.

 

·         MTV’de artışlar öngörülüyor. 

 

·         Şirket aktifinde iki yıldır kayıtlı gayrımenkullerin satışından elde edilecek karın %75’lik kısmının KV’den muafiyeti %50’e indiriliyor.

 

·         Kurumlar Vergisi oranının kimi sektörler için 2018-2010 yılları için %20 yerine %22 olarak uygulanması öngörülüyor.

  

·         Bazı içeceklerin ÖTV kapsamına alınması öngörülüyor.

 

İletişim faturalarında yer alan ÖTV’nin oranında kısmi bir düzeltme öngörülüyor

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST