Sirküler: 2017/83                                                                31.10.2017 

 

*Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.

 

ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİ KDV MAHSUBUYLA ÖDENEBİLECEKTİR.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 30.10.2017 tarihinde yapılan duyuruda;


2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olup sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiş primlerin,KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkün olduğu, ertelenen sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler için ödemenin

yasal süre içinde yapıldığı kabul edileceği belirtilmiştir.

  

 Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST