Sirküler: 2017/84                                                             31.10.2017 

 

* Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.

 

BEDELSİZ İHRACAT E-FATURASI DÜZENLENİP GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.

İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yazılım güncellemesi tamamlana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştı.

Bu defa yayımlanan duyuruda; 31/10/2017 tarihi itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli yazılım güncellemesinin yapıldığı ve canlı ortamda devreye alındığı belirtilmiştir. Bu kapsamda bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST 

   

 

   TRUST