Sirküler: 2017/85                                                                 02.11.2017 

 

*KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

 

KDV BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde  yapılan değişiklik ilgili duyuru yayımlamıştır.

Yapılan değişikliğe ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde değişik yapılarak; belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılması gereken tevkifat oranı 2/10’dan 3/10’a çıkartılmıştı.

Bu değişiklik sebebiyle Beyanname Düzenleme Programında değişiklik yapılmış olup, düzenleme programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

   

TRUST