Sirküler: 2017/86                                                                  06.11.2017 

* 2017 /  Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.

 

2017 /  EYLÜL AYINA İLİŞKİN SGK PRİM ÖDEME SÜRESİ UZATILDI.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda; 2017 / Eylül ayı primleri, 6770 Sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016 yılı Aralık ayı primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere ödeme vadesi 31/10/2017 tarihinde dolan kurum alacaklarının ödeme süreleri 07/11/ 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

 

SGK duyurusu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

 

   TRUST