Sirküler: 2017/91                                                                  13.11.2017 

 

* Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.

 

GEÇİCİ İHRACAT e-FATURASI DÜZENLENİP GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, efatura.gov.tr internet sitesinde 10.11.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;

Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmış ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu (kağıt/e-arşiv) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştı.

Ancak bedelsiz ihracat faturalarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan güncelleme ile e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesine olanak tanındığından (söz konusu duyuru müşavirliğimiz tarafından 31.10.2017 tarih ve 10/08 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.) geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyecek mükelleflerin bu faturalarını ihracat e-Faturası olarak düzenlemesi gerektiği açıklanmıştır.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST