Sirküler: 2017/103                                                                12.12.2017 

 

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra: 3) Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA: 3) YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ.

 

Hazırlanan Genel Tebliğde, Türkiye İş Kurumundan yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin belge verilme süresi 21.03.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında protokole bağlandığından buna ilişkin fıkranın yürürlükten kaldırılması ve Tebliğin 1.1.2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde1/7/2018 tarihinden itibaren ise diğer illerde uygulamaya başlanılabilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir

Tebliğ ile ilgili ayrıntılı sirkülerimiz ayrıca gönderilecektir.

Tebliğ Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST