Sirküler: 2017/104                                                                 12.12.2017 

 

* Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.

 

SERBEST MESLEK ERBABI, İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İLE BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YÖNELİK OLARAK 486 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞTİR.

 

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Tebliğ ile ilgili ayrıntılı sirkülerimiz ayrıca gönderilecektir.

 

486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST