Sirküler: 2017/106                                                            18.12.2017 

 

*Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.

ÇALIŞAN SAYISI 50 İLE 99 ARASINDA OLAN İŞYERLERİ ÇALIŞANLARINI 01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

02.01.2017 tarihli Resmi Gazetede, Bakanlar Kurulunun 2017/9721 sayılı Kararı ile “Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile Bireysel Emekliliğe Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“ yayımlanmış ve bu yönetmelik ile çalışanların işverenleri aracılığı ile otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esasları belirlemişti.

Yönetmelik hükümlerine göre; Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmüştü. Buna göre;

Özel sektörde istihdam edilen ücretle çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında;

 Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar (45 yaşını doldurmayan kişiler), 01.01.2018 tarihinden itibaren, otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmelidir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde; 

Birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, prime esas kazancın yüzde üçü oranındahesaplanacaktır.

İşverenin, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden keserek emeklilik şirketine aktarması gerekmektedir. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST