Sirküler: 2018/09                                                                   02.01.2018 

 

 * 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI:

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında yılbaşındaki asgari ücretin yıllık tutarından hareket edilmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017/1 sayılı kararı uyarınca, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL olmuştur. Buna göre, 2018 yılında elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacak olan asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alınacak asgari ücretin yıllık tutarı (2.029,50 TL * 12 =) 24.354,00 TL olacaktır.

Asgari geçim indirimi;  Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; Mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; İlk iki çocuk için % 7,5 , üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’idir.

Asgari Geçim İndirimi hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

Asgari ücretin yıllık brüt tutarının ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranın uygulanması sonucu bulanacak tutarın %15 vergisinin hesaplanması ve verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilecektir.

2018 yılında aylık olarak uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir:

 

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARI

Bekar

152,21 TL

 

 

Evli eşi çalışan

152,21 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

175,04 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

197,88 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

228,32 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

243,54 TL

Evli eşi çalışan 5 veya daha fazla çocuklu

258,76 TL

 

 

Evli eşi çalışmayan

182,66 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

205,49 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

228,32 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 5 veya daha fazla çocuklu

258,76 TL

 

Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST